ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Δήμος Φούρνων Κορσεών: 2275350600

ΚΕΠ Θύμαινας: 2275032

Αγροτικό ιατρείο Θύμαινας:2275032

Λιμενικός Σταθμός Φούρνων: 2275051207

Αστυνομικός σταθμός Φούρνων: 2275051222

Πολιτιστικός Σύλλογος Θύμαινας: 6976502497

Ταξιδιωτικό πρακτορείο: 2275051019

ΞΕΝΑΓΗΣΗ: ΟΙΚΙΣΜΟΙ >